Friday, November 25, 2005

Seminar on Western Sahara Conflict

Föreningen för Utvecklingsfrågor- Swedish Development Forum -inbjuder i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet, ABF och Stiftelsen Global Kunskaptill ett seminarium:Västsahara i fokus- ett seminarium om naturresursernaspolitiska betydelse i Västsaharakonflikten
Under 2005 belyser FUF olika situationer av konflikthantering och deras möjligheter att åstadkomma långsiktig fred och utveckling. Fokus för detta seminarium är Västsahara. Västsaharakonflikten har pågått sedan 1970-talet, först som en väpnad kamp mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario. 1991 slöt de stridande parterna en vapenvila och alltsedan dess har konflikten fortsatt vid förhandlingsbordet där parterna, trots intensiva ansträngningar av FN, inte lyckats enas om principerna och tillvägagångssättet för en folkomröstning om territoriets framtid.
En mycket viktig orsak till att konflikten blivit så långdragen är att Västsahara, som har en mycket liten befolkning och ett geopolitiskt läge som inte är av en större strategisk betydelse, besitter mycket stora naturresurser. Förutom fiskeresurser finns även fosfater och, som framkommit i synnerhet under se senaste åren, mycket betydande oljefyndigheter.
Under seminariet kommer deltagarna utifrån sina olika utgångspunkter att belysa naturresursernas roll i Västsaharakonflikten. Även de utländska oljebolagens agerande inom territoriet och huruvida detta varit i överensstämmelse med folkrätten, en fråga som nyligen flitigt debatterats i Norge, kommer att belysas.
Medverkande:Hans Corell, ambassadör; Pedro Pinto Leite, nederländsk folkrättsjurist;Toby Shelley, brittisk journalist verksam vid Financial Times;En representanter för Utrikesdepartementet kommer också att medverka.
Moderator: Lennart Wohlgemuth, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet (NAI).
Seminariet hålls på engelska.Tid: Torsdag 24 november, kl. 17.30–20.00Plats: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (T-bana: Rådmansgatan).
Välkommen att lyssna, diskutera och ställa frågor! Anmäl gärna ditt deltagande till: mailto:fuf@algonet.seeller tel: 08-643 42 75.
Föreningen för UtvecklingsfrågorTegelviksgatan 40 116 41 StockholmTel: 08-6434275E-post: mailto:fuf@algonet.seHemsida: www.fuf.seLinks to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?